Vòng đeo cổ cảm ứng lặp HDP-ILN

Trọng lượng nhẹ
Sử dụng với sự trợ giúp nghe T-coil
Giắc cắm mạ vàng

Vòng đeo cổ cảm ứng lặp Bosch HDP ILN

➤ Trọng lượng nhẹ
➤ Sử dụng với sự trợ giúp nghe T-coil
➤ Giắc cắm mạ vàng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Vòng đeo cổ cảm ứng lặp HDP-ILN

Trọng lượng nhẹ Sử dụng với sự trợ giúp nghe T-coil Giắc cắm mạ vàng