Vòng đeo cổ cảm ứng lặp Bosch HDP-ILN

Trọng lượng nhẹ
Sử dụng với sự trợ giúp nghe T-coil
Giắc cắm mạ vàng

Vòng đeo cổ cảm ứng lặp Bosch HDP ILN

➤ Trọng lượng nhẹ
➤ Sử dụng với sự trợ giúp nghe T-coil
➤ Giắc cắm mạ vàng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Vòng đeo cổ cảm ứng lặp Bosch HDP ILN

Vòng đeo cổ cảm ứng lặp Bosch HDP-ILN

Trọng lượng nhẹ Sử dụng với sự trợ giúp nghe T-coil Giắc cắm mạ vàng