Thiết bị lựa chọn ngôn ngữ âm bàn DCNM-FSL

Màn hình hiển thị ngôn ngữ,kênh phiên dịch
Hoạt động trực quan
Hỗ trợ lên tới 100 ngôn ngữ
Kết nối với cơ sở hạ tầng CNTT hiện có bằng cách sử dụng hệ thống cáp mạng tiêu chuẩn kèm PoE

Thiết bị lựa chọn ngôn ngữ âm bàn DCNM FSL

➤ Màn hình hiển thị ngôn ngữ, kênh phiên dịch
➤ Hoạt động trực quan
➤ Hỗ trợ lên tới 100 ngôn ngữ
➤ Kết nối với cơ sở hạ tầng CNTT hiện có bằng cách sử dụng hệ thống cáp mạng tiêu chuẩn kèm PoE

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Thiết bị lựa chọn ngôn ngữ âm bàn DCNM FSL

Thiết bị lựa chọn ngôn ngữ âm bàn DCNM-FSL

Màn hình hiển thị ngôn ngữ,kênh phiên dịch Hoạt động trực quan Hỗ trợ lên tới 100 ngôn ngữ Kết nối với cơ sở hạ tầng CNTT hiện có bằng cách sử dụng hệ thống cáp mạng tiêu chuẩn kèm PoE