Tai nghe đơn Bosch LBB3442/00

Tai nghe đơn nhẹ
Sử dụng tai trái hoặc tai phải
Giắc cắm mạ vàng góc cạnh bên phải

19.230.000

Tai nghe đơn Bosch LBB3442 00

➤ Tai nghe đơn nhẹ
➤ Sử dụng tai trái hoặc tai phải
➤ Giắc cắm mạ vàng góc cạnh bên phải

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Tai nghe đơn Bosch LBB3442 00

Tai nghe đơn Bosch LBB3442/00

Tai nghe đơn nhẹ Sử dụng tai trái hoặc tai phải Giắc cắm mạ vàng góc cạnh bên phải