Phím bấm điều khiển micro ưu tiên Bosch DCN-FPRIOB

Thiết kế lịch sự, sang trọng (IF award)
Phím bấm ưu tiên microphone
Hiển thị màu đỏ sung quanh phím bấm

Phím bấm điều khiển micro ưu tiên Bosch DCN FPRIOB

➤ Thiết kế lịch sự, sang trọng (IF award)
➤ Phím bấm ưu tiên microphone
➤ Hiển thị màu đỏ sung quanh phím bấm

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Phím bấm điều khiển micro ưu tiên Bosch DCN FPRIOB

Phím bấm điều khiển micro ưu tiên Bosch DCN-FPRIOB

Thiết kế lịch sự, sang trọng (IF award) Phím bấm ưu tiên microphone Hiển thị màu đỏ sung quanh phím bấm