Phím bấm điều khiển micro âm bàn Bosch DCN-FMICB

Thiết kế lịch sự, sang trọng (IF award)
Phím bấm cho microphone on/off
Hiển thị màu sắc sung quanh phím bấm

Phím bấm điều khiển micro âm bàn Bosch DCN FMICB

➤ Thiết kế lịch sự, sang trọng (IF award)
➤ Phím bấm cho microphone on/off
➤ Hiển thị màu sắc sung quanh phím bấm

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Phím bấm điều khiển micro âm bàn Bosch DCN FMICB

Phím bấm điều khiển micro âm bàn Bosch DCN-FMICB

Thiết kế lịch sự, sang trọng (IF award) Phím bấm cho microphone on/off Hiển thị màu sắc sung quanh phím bấm