Phần mềm hội nghị đa biểu quyết Bosch DCN-SWMV

Điều hành các phiên bỏ phiếu, thăm dò ý kiến, phản ứng của đại biểu tham dự
Hiển thị % phiếu biểu quyết trực quang
Xuất dữ liệu biểu quyết
Nhiều tùy chọn tham số liên quan đến phiếu bầu

  • Hoàn thành kiểm soát của nhà điều hành đối với các phiên bỏ phiếu của quốc hội, thăm dò ý kiến ​​và phản ứng của khán giả
  • Các phương tiện chuẩn bị chuyển động rộng rãi
  • Xuất kết quả biểu quyết ra máy in
  • Nhiều tùy chọn tham số liên quan đến phiếu bầu
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Phần mềm hội nghị đa biểu quyết Bosch DCN-SWMV

Điều hành các phiên bỏ phiếu, thăm dò ý kiến, phản ứng của đại biểu tham dự Hiển thị % phiếu biểu quyết trực quang Xuất dữ liệu biểu quyết Nhiều tùy chọn tham số liên quan đến phiếu bầu