Modun quang multimode Bosch PRA-SFPSX

Tiêu chuẩn công nghiệp hình thức nhỏ gọn có thể cắm rút
Thiết kế khóa cố định
Có thể cắm nóng
Đầu nối LC song công
Hỗ trợ tốc độ song công đầy đủ

Tiêu chuẩn công nghiệp hình thức nhỏ gọn có thể cắm rút
Thiết kế khóa cố định
Có thể cắm nóng
Đầu nối LC song công
Hỗ trợ tốc độ song công đầy đủ

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Modun quang multimode Bosch PRA-SFPSX

Tiêu chuẩn công nghiệp hình thức nhỏ gọn có thể cắm rút Thiết kế khóa cố định Có thể cắm nóng Đầu nối LC song công Hỗ trợ tốc độ song công đầy đủ