Module cấp nguồn 24V PRA-PSM24

Đáp ứng dải điện áp rộng lớn
Hiệu chỉnh hệ số công suất
Bảo vệ với phục hồi tự động
Được chấp thuận để cấp nguồn cho bộ điều khiển hệ thống PRAESENSA và bộ điều khiển và bộ định tuyến PAVIRO
Nhỏ gọn và có thể lắp vào thanh ray DIN

Đáp ứng dải điện áp rộng lớn
Hiệu chỉnh hệ số công suất
Bảo vệ với phục hồi tự động
Được chấp thuận để cấp nguồn cho bộ điều khiển hệ thống PRAESENSA và bộ điều khiển và bộ định tuyến PAVIRO
Nhỏ gọn và có thể lắp vào thanh ray DIN

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Module cấp nguồn 24V PRA-PSM24

Đáp ứng dải điện áp rộng lớn Hiệu chỉnh hệ số công suất Bảo vệ với phục hồi tự động Được chấp thuận để cấp nguồn cho bộ điều khiển hệ thống PRAESENSA và bộ điều khiển và bộ định tuyến PAVIRO Nhỏ gọn và có thể lắp vào thanh ray DIN