Module bàn phím Bosch PRS-CSKPM

Tám đầu vào điều khiển có thể lập trình được liên kết với 16 đầu ra
Hai giao diện nối tiếp với bàn gọi hoặc bàn phím khác
Có thể kết nối tối đa 16 bàn phím với một bàn gọi

8.580.000

Tám đầu vào điều khiển có thể lập trình được liên kết với 16 đầu ra
Hai giao diện nối tiếp với bàn gọi hoặc bàn phím khác
Có thể kết nối tối đa 16 bàn phím với một bàn gọi

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Module bàn phím Bosch PRS-CSKPM

Tám đầu vào điều khiển có thể lập trình được liên kết với 16 đầu ra Hai giao diện nối tiếp với bàn gọi hoặc bàn phím khác Có thể kết nối tối đa 16 bàn phím với một bàn gọi