Module bàn gọi từ xa Bosch PRS-CSRM

Giao diện kết nối bàn gọi qua cáp CAT-5
Hỗ trợ kết nối cáp quang lên tới 1 km
Kết nối cho bàn phím
kết nối cho bộ chuyển nguồn và trạng thái LED
Cấu tạo vỏ kim loại

15.990.000

Giao diện kết nối bàn gọi qua cáp CAT-5
Hỗ trợ kết nối cáp quang lên tới 1 km
Kết nối cho bàn phím
kết nối cho bộ chuyển nguồn và trạng thái LED
Cấu tạo vỏ kim loại

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Module bàn gọi từ xa Bosch PRS-CSRM

Giao diện kết nối bàn gọi qua cáp CAT-5 Hỗ trợ kết nối cáp quang lên tới 1 km Kết nối cho bàn phím kết nối cho bộ chuyển nguồn và trạng thái LED Cấu tạo vỏ kim loại