Module bàn gọi Bosch PRS-CSM

Kết nối mạng dự phòng
Kết nối cho trạng thái LED
Kết nối microphone và loa
Kết nối cho bàn phím
Cấu tạo vỏ kim loại

15.990.000

Kết nối mạng dự phòng
Kết nối cho trạng thái LED
Kết nối microphone và loa
Kết nối cho bàn phím
Cấu tạo vỏ kim loại

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Module bàn gọi Bosch PRS-CSM

Kết nối mạng dự phòng Kết nối cho trạng thái LED Kết nối microphone và loa Kết nối cho bàn phím Cấu tạo vỏ kim loại