Micro không dây cầm tay 925-937 MHz Bosch MW1-HTX-F6

Có thể lựa chọn 97 kênh UHF
Công nghệ tổng hợp PLL
Màn hình LCD chỉ thị trạng thái pin và chỉ báo tần số
Chức năng khóa
Khoảng 15 giờ hoạt động trên pin kiềm

8.460.000

“Có thể lựa chọn 97 kênh UHF
Công nghệ tổng hợp PLL
Màn hình LCD chỉ thị trạng thái pin và chỉ báo tần số
Chức năng khóa
Khoảng 15 giờ hoạt động trên pin kiềm”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micro không dây cầm tay 925-937 MHz Bosch MW1-HTX-F6

Có thể lựa chọn 97 kênh UHF Công nghệ tổng hợp PLL Màn hình LCD chỉ thị trạng thái pin và chỉ báo tần số Chức năng khóa Khoảng 15 giờ hoạt động trên pin kiềm