Micro hội thảo cần dài Bosch CCSD DL

Tính năng hiển thị hộp micro có thể phát biểu
Cắm là chạy cho việc lắp đặt nhanh chóng tiết kiệm thời gian
Nhỏ gọn, thiết kế hiện đại
Dễ dàng cấu hình và chỉ định hộp micro đại biểu hoặc chủ tịch
Miễn nhiễm với tín hiệu điện thoại di động

Micro hội thảo cần dài Bosch CCSD DL

➤ Tính năng hiển thị hộp micro có thể phát biểu
➤ Cắm là chạy cho việc lắp đặt nhanh chóng tiết kiệm thời gian
➤ Nhỏ gọn, thiết kế hiện đại
➤ Dễ dàng cấu hình và chỉ định hộp micro đại biểu hoặc chủ tịch
➤ Miễn nhiễm với tín hiệu điện thoại di động

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micro hội thảo cần dài Bosch CCSD DL

Micro hội thảo cần dài Bosch CCSD DL

Tính năng hiển thị hộp micro có thể phát biểu Cắm là chạy cho việc lắp đặt nhanh chóng tiết kiệm thời gian Nhỏ gọn, thiết kế hiện đại Dễ dàng cấu hình và chỉ định hộp micro đại biểu hoặc chủ tịch Miễn nhiễm với tín hiệu điện thoại di động