Micro đặt bàn Bosch LBB1950/10

PTT-key để kích hoạt cho các cuộc gọi
Kích hoạt Tạm thời hoặc chuyển đổi
Đèn LED màu xanh lá cây, cho biết micrô đang hoạt động
Thiết kế đế kim loại ổn định với cáp 2 m cố định và đầu nối kiểu Euro có thể khóa được
Nguồn ảo cấp từ âm ly

1.810.000

PTT-key để kích hoạt cho các cuộc gọi
Kích hoạt Tạm thời hoặc chuyển đổi
Đèn LED màu xanh lá cây, cho biết micrô đang hoạt động
Thiết kế đế kim loại ổn định với cáp 2 m cố định và đầu nối kiểu Euro có thể khóa được
Nguồn ảo cấp từ âm ly

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micro đặt bàn Bosch LBB1950/10

PTT-key để kích hoạt cho các cuộc gọi Kích hoạt Tạm thời hoặc chuyển đổi Đèn LED màu xanh lá cây, cho biết micrô đang hoạt động Thiết kế đế kim loại ổn định với cáp 2 m cố định và đầu nối kiểu Euro có thể khóa được Nguồn ảo cấp từ âm ly