Micro đại biểu cần ngắn Bosch CCS-DS

Tính năng độc nhất, đèn hiện thị cho hộp micro có thể phát biểu
Nhỏ gọn, thiết kế sang trọng
Tích hợp núm điều khiển âm lượng cho tai nghe
Hộp micro có cần mic mềm dẻo và đèn chỉ thị
Có 2 lỗ cắm tai nghe
Hộp micro có sẵn cáp tiêu chuẩn hoặc có thể tùy chọn thêm cáp nối dài chuyên dụng

Micro đại biểu cần ngắn Bosch CCS DS

➤ Tính năng độc nhất, đèn hiện thị cho hộp micro có thể phát biểu
➤ Nhỏ gọn, thiết kế sang trọng
➤ Tích hợp núm điều khiển âm lượng cho tai nghe
➤ Hộp micro có cần mic mềm dẻo và đèn chỉ thị
➤ Có 2 lỗ cắm tai nghe
➤ Hộp micro có sẵn cáp tiêu chuẩn hoặc có thể tùy chọn thêm cáp nối dài chuyên dụng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micro đại biểu cần ngắn Bosch CCS DS

Micro đại biểu cần ngắn Bosch CCS-DS

Tính năng độc nhất, đèn hiện thị cho hộp micro có thể phát biểu Nhỏ gọn, thiết kế sang trọng Tích hợp núm điều khiển âm lượng cho tai nghe Hộp micro có cần mic mềm dẻo và đèn chỉ thị Có 2 lỗ cắm tai nghe Hộp micro có sẵn cáp tiêu chuẩn hoặc có thể tùy chọn thêm cáp nối dài chuyên dụng