Micro cổ ngỗng khẩn cấp Bosch LBB9082/00

Micro Điện động một chiều
Cần micro linh hoạt
Tái tạo giọng nói tuyệt vời
Kết cấu chắc chắn
Tích hợp Tấm chắn lọc âm
Lắp mặt bích
Hoàn thiện màu đen mờ

1.350.000

“Micro Điện động một chiều
Cần micro linh hoạt
Tái tạo giọng nói tuyệt vời
Kết cấu chắc chắn
Tích hợp Tấm chắn lọc âm
Lắp mặt bích
Hoàn thiện màu đen mờ”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micro cổ ngỗng khẩn cấp Bosch LBB9082/00

Micro Điện động một chiều Cần micro linh hoạt Tái tạo giọng nói tuyệt vời Kết cấu chắc chắn Tích hợp Tấm chắn lọc âm Lắp mặt bích Hoàn thiện màu đen mờ