Micro có dây Dynamic, định hướng Bosch LBB9080/00

Tái tạo giọng nói tuyệt vời
Kết cấu chắc chắn
Dễ dàng xử lý
Liên hệ chuyển mạch từ xa
Đóng các ứng dụng nói chuyện
Hoàn thiện màu đen mờ

620.000

“Tái tạo giọng nói tuyệt vời
Kết cấu chắc chắn
Dễ dàng xử lý
Liên hệ chuyển mạch từ xa
Đóng các ứng dụng nói chuyện
Hoàn thiện màu đen mờ”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micro có dây Dynamic, định hướng Bosch LBB9080/00

Tái tạo giọng nói tuyệt vời Kết cấu chắc chắn Dễ dàng xử lý Liên hệ chuyển mạch từ xa Đóng các ứng dụng nói chuyện Hoàn thiện màu đen mờ