Micro có dây Condenser Bosch LBB9600/20

Bộ chuyển đổi tụ điện
Định hướng
Độ rõ giọng nói cao
Độ nhạy thấp đối với tiếng ồn và rung động
Nguồn cấp Phantom
Kết cấu chắc chắn
Lớp hoàn thiện màu đen mờ không phản chiếu hiện đại

2.170.000

“Bộ chuyển đổi tụ điện
Định hướng
Độ rõ giọng nói cao
Độ nhạy thấp đối với tiếng ồn và rung động
Nguồn cấp Phantom
Kết cấu chắc chắn
Lớp hoàn thiện màu đen mờ không phản chiếu hiện đại”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micro có dây Condenser Bosch LBB9600/20

Bộ chuyển đổi tụ điện Định hướng Độ rõ giọng nói cao Độ nhạy thấp đối với tiếng ồn và rung động Nguồn cấp Phantom Kết cấu chắc chắn Lớp hoàn thiện màu đen mờ không phản chiếu hiện đại