Micro cần tay có dây Dynamic, định hướng Bosch LBB9099/10

Bộ chuyển đổi động
Micro cầm tay định hướng
Độ rõ giọng nói cao
Kết cấu chắc chắn
Lớp hoàn thiện màu xám đậm không phản chiếu hiện đại

1.900.000

“Bộ chuyển đổi động
Micro cầm tay định hướng
Độ rõ giọng nói cao
Kết cấu chắc chắn
Lớp hoàn thiện màu xám đậm không phản chiếu hiện đại”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micro cần tay có dây Dynamic, định hướng Bosch LBB9099/10

Bộ chuyển đổi động Micro cầm tay định hướng Độ rõ giọng nói cao Kết cấu chắc chắn Lớp hoàn thiện màu xám đậm không phản chiếu hiện đại