Micro cần dài DCNM-MICL

Micro định hướng có thể thay đổi góc độ
Tích hợp màng lọc gió, lọc âm
Mức độ nhạy cảm thấp đối với điện thoại di động
Dành cho phòng có đặc tính âm thanh phức tạp
Dành cho vị trí mà người nói muốn nói chuyện với tư thế đứng

Micro cần dài DCNM MICL

➤ Micro định hướng có thể thay đổi góc độ
➤ Tích hợp màng lọc gió, lọc âm
➤ Mức độ nhạy cảm thấp đối với điện thoại di động
➤ Dành cho phòng có đặc tính âm thanh phức tạp
➤ Dành cho vị trí mà người nói muốn nói chuyện với tư thế đứng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micro cần dài DCNM MICL

Micro cần dài DCNM-MICL

Micro định hướng có thể thay đổi góc độ Tích hợp màng lọc gió, lọc âm Mức độ nhạy cảm thấp đối với điện thoại di động Dành cho phòng có đặc tính âm thanh phức tạp Dành cho vị trí mà người nói muốn nói chuyện với tư thế đứng