Micro cài ve áo đầu MW1-HMC

Tùy chọn sử dụng với Bộ phát gắn thắt lưng MW1-LTX-Fx
Thoải mái và nhẹ
Micro tụ điện thu nhỏ với mẫu nhận đa hướng
Không có hiệu ứng lân cận

3.460.000

“Tùy chọn sử dụng với Bộ phát gắn thắt lưng MW1-LTX-Fx
Thoải mái và nhẹ
Micro tụ điện thu nhỏ với mẫu nhận đa hướng
Không có hiệu ứng lân cận”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micro cài ve áo đầu MW1-HMC

Tùy chọn sử dụng với Bộ phát gắn thắt lưng MW1-LTX-Fx Thoải mái và nhẹ Micro tụ điện thu nhỏ với mẫu nhận đa hướng Không có hiệu ứng lân cận