Loa vệ tinh gắn trần Bosch LC6-S-L

Thiết kế lắp đặt nhanh với các tab lắp cố định để phù hợp với hầu hết mọi công trình trần.
Đầu nối Giắc cắm bốn chân trên loa vệ tinh âm trần hỗ trợ hệ thống dây dẫn truyền.
Xếp hạng UL 2043/1480 cho phép sử dụng trong các ứng dụng báo hiệu và không gian không khí rộng rãi.
Các mẫu cắt trần và tất cả các phụ kiện lắp đặt đi kèm.
Có sẵn màu trắng

4.500.000

“Thiết kế lắp đặt nhanh với các tab lắp cố định để phù hợp với hầu hết mọi công trình trần.
Đầu nối Giắc cắm bốn chân trên loa vệ tinh âm trần hỗ trợ hệ thống dây dẫn truyền.
Xếp hạng UL 2043/1480 cho phép sử dụng trong các ứng dụng báo hiệu và không gian không khí rộng rãi.
Các mẫu cắt trần và tất cả các phụ kiện lắp đặt đi kèm.
Có sẵn màu trắng”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Loa vệ tinh gắn trần Bosch LC6-S-L

Thiết kế lắp đặt nhanh với các tab lắp cố định để phù hợp với hầu hết mọi công trình trần. Đầu nối Giắc cắm bốn chân trên loa vệ tinh âm trần hỗ trợ hệ thống dây dẫn truyền. Xếp hạng UL 2043/1480 cho phép sử dụng trong các ứng dụng báo hiệu và không gian không khí rộng rãi. Các mẫu cắt trần và tất cả các phụ kiện lắp đặt đi kèm. Có sẵn màu trắng