Loa vệ tinh gắn linh hoạt Bosch LP6-S-L

Bộ chuyển đổi toàn dải 2 inch — phù hợp về mặt âm học với các phiên bản vệ tinh gắn trên trần và trên bề mặt.
Thiết kế nhỏ gọn hấp dẫn.
Kết nối dây giấu với phích cắm Giắc cắm để đấu dây dễ dàng.
Bao gồm gá lắp đặt
Có sẵn màu trắng

5.250.000

“Bộ chuyển đổi toàn dải 2 inch — phù hợp về mặt âm học với các phiên bản vệ tinh gắn trên trần và trên bề mặt.
Thiết kế nhỏ gọn hấp dẫn.
Kết nối dây giấu với phích cắm Giắc cắm để đấu dây dễ dàng.
Bao gồm gá lắp đặt
Có sẵn màu trắng”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Loa vệ tinh gắn linh hoạt Bosch LP6-S-L

Bộ chuyển đổi toàn dải 2 inch — phù hợp về mặt âm học với các phiên bản vệ tinh gắn trên trần và trên bề mặt. Thiết kế nhỏ gọn hấp dẫn. Kết nối dây giấu với phích cắm Giắc cắm để đấu dây dễ dàng. Bao gồm gá lắp đặt Có sẵn màu trắng