Loa hộp thay đổi được góc độ màu đen 6W Bosch LB10-UC06-D

Tái tạo nhạc nền và giọng nói tốt
Cấu tạo ABS
Tuân thủ các quy định an toàn và lắp đặt quốc tế

910.000

“Tái tạo nhạc nền và giọng nói tốt
Cấu tạo ABS
Tuân thủ các quy định an toàn và lắp đặt quốc tế”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Loa hộp thay đổi được góc độ màu đen 6W Bosch LB10-UC06-D

Tái tạo nhạc nền và giọng nói tốt Cấu tạo ABS Tuân thủ các quy định an toàn và lắp đặt quốc tế