Loa hộp siêu trầm gắn tường 2 x 10" màu trắng Bosch LB20-SW400-L

Hai loa trầm 10 inch
Được thiết kế cẩn thận cho môi trường ngoài trời (IP54 và IP65), mà không ảnh hưởng đến hiệu suất
Công suất 400 W cung cấp SPL tối đa 120 dB (đỉnh 126 dB)
Có sẵn phụ kiện bảng đầu vào biến áp 70/100 V
Có sẵn phụ kiện bảng điều khiển phân tần số đầu vào

22.060.000

“Hai loa trầm 10 inch
Được thiết kế cẩn thận cho môi trường ngoài trời (IP54 và IP65), mà không ảnh hưởng đến hiệu suất
Công suất 400 W cung cấp SPL tối đa 120 dB (đỉnh 126 dB)
Có sẵn phụ kiện bảng đầu vào biến áp 70/100 V
Có sẵn phụ kiện bảng điều khiển phân tần số đầu vào “

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Loa hộp siêu trầm gắn tường 2 x 10" màu trắng Bosch LB20-SW400-L

Hai loa trầm 10 inch Được thiết kế cẩn thận cho môi trường ngoài trời (IP54 và IP65), mà không ảnh hưởng đến hiệu suất Công suất 400 W cung cấp SPL tối đa 120 dB (đỉnh 126 dB) Có sẵn phụ kiện bảng đầu vào biến áp 70/100 V Có sẵn phụ kiện bảng điều khiển phân tần số đầu vào