Loa bảng 6W Bosch LB6-SW100-L

Tái tạo âm nhạc và giọng nói chất lượng cao
Hệ thống hai đường tiếng
Lựa chọn công suất đơn giản
Gắn phẳng trên tường, trần nhà hoặc đồ nội thất
Hộp gắn bề mặt và lắp phẳng
Có sẵn có hoặc không có điều khiển âm lượng tích hợp
Tuân thủ các quy định an toàn và lắp đặt quốc tế
Tuân thủ BS 5839‑8

“Tái tạo âm nhạc và giọng nói chất lượng cao
Hệ thống hai đường tiếng
Lựa chọn công suất đơn giản
Gắn phẳng trên tường, trần nhà hoặc đồ nội thất
Hộp gắn bề mặt và lắp phẳng
Có sẵn có hoặc không có điều khiển âm lượng tích hợp
Tuân thủ các quy định an toàn và lắp đặt quốc tế
Tuân thủ BS 5839‑8”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Loa bảng 6W Bosch LB6-SW100-L

Tái tạo âm nhạc và giọng nói chất lượng cao Hệ thống hai đường tiếng Lựa chọn công suất đơn giản Gắn phẳng trên tường, trần nhà hoặc đồ nội thất Hộp gắn bề mặt và lắp phẳng Có sẵn có hoặc không có điều khiển âm lượng tích hợp Tuân thủ các quy định an toàn và lắp đặt quốc tế Tuân thủ BS 5839‑8