Kìm bóp cốt chuyên dụng DCNM-CBTK

Hộp đựng bộ công cụ chắc chắn
Khung định hình bên trong dạng bọt mút
Chứa hai công cụ chất lượng cao và độc đáo để gắn các đầu nối hệ thống DICENTIS

Kìm bóp cốt chuyên dụng DCNM CBTK

➤ Hộp đựng bộ công cụ chắc chắn
➤ Khung định hình bên trong dạng bọt mút
➤ Chứa hai công cụ chất lượng cao và độc đáo để gắn các đầu nối hệ thống DICENTIS

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Kìm bóp cốt chuyên dụng DCNM CBTK

Kìm bóp cốt chuyên dụng DCNM-CBTK

Hộp đựng bộ công cụ chắc chắn Khung định hình bên trong dạng bọt mút Chứa hai công cụ chất lượng cao và độc đáo để gắn các đầu nối hệ thống DICENTIS