Khóa cáp Bosch LBB4117/00

Đảm bảo kết nối của 2 đầu nối cáp
Kẹp phù hợp cho đầu nối cáp đực /cái
Có sẵn trong bộ 25

Khóa cáp Bosch LBB4117 00

➤ Đảm bảo kết nối của 2 đầu nối cáp
➤ Kẹp phù hợp cho đầu nối cáp đực /cái
➤ Có sẵn trong bộ 25

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Khóa cáp Bosch LBB4117 00

Khóa cáp Bosch LBB4117/00

Đảm bảo kết nối của 2 đầu nối cáp Kẹp phù hợp cho đầu nối cáp đực /cái Có sẵn trong bộ 25