Khẩu nối cáp micro chuyên dụng DCNM-CBCPLR

Cung cấp một cách dễ dàng để kết nối các cụm cáp DICENTIS với nhau
Cung cấp một cách dễ dàng để kết nối các cụm cáp DICENTIS với cáp không phải cáp DICENTIS
Cung cấp một cách dễ dàng để tạo kết nối cho các thiết bị tạm thời, chẳng hạn như micro để bục

Khẩu nối cáp micro chuyên dụng DCNM CBCPLR

Cung cấp một cách dễ dàng để kết nối các cụm cáp DICENTIS với nhau
Cung cấp một cách dễ dàng để kết nối các cụm cáp DICENTIS với cáp không phải cáp DICENTIS
Cung cấp một cách dễ dàng để tạo kết nối cho các thiết bị tạm thời, chẳng hạn như micro để bục

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Khẩu nối cáp micro chuyên dụng DCNM CBCPLR

Khẩu nối cáp micro chuyên dụng DCNM-CBCPLR

Cung cấp một cách dễ dàng để kết nối các cụm cáp DICENTIS với nhau Cung cấp một cách dễ dàng để kết nối các cụm cáp DICENTIS với cáp không phải cáp DICENTIS Cung cấp một cách dễ dàng để tạo kết nối cho các thiết bị tạm thời, chẳng hạn như micro để bục