Kẹp cáp Bosch DCN-DISCLM

Cho phép cố định cáp vào đầu ra đường trục DCN-CCU2
Gắn kết theo kiểu bấm và vừa vặn
Có sẵn trong bộ 25

Kẹp cáp Bosch DCN DISCLM

➤ Cho phép cố định cáp vào đầu ra đường trục DCN CCU2
➤ Gắn kết theo kiểu bấm và vừa vặn
➤ Có sẵn trong bộ 25

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Kẹp cáp Bosch DCN DISCLM

Kẹp cáp Bosch DCN-DISCLM

Cho phép cố định cáp vào đầu ra đường trục DCN-CCU2 Gắn kết theo kiểu bấm và vừa vặn Có sẵn trong bộ 25