Jack kết nối cho cáp micro chuyên dụng DCNM-CBCON

Giắc kết nối chuyên dụng cho dây cáp micro
Được sử dụng với cáp DICENTIS lõi rắn và dây bện

Jack kết nối cho cáp micro chuyên dụng DCNM CBCON

➤ Giắc kết nối chuyên dụng cho dây cáp micro
➤ Được sử dụng với cáp DICENTIS lõi rắn và dây bện

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Jack kết nối cho cáp micro chuyên dụng DCNM CBCON

Jack kết nối cho cáp micro chuyên dụng DCNM-CBCON

Giắc kết nối chuyên dụng cho dây cáp micro Được sử dụng với cáp DICENTIS lõi rắn và dây bện