Jack kết nối Bosch LBB4119/00

Được sử dụng với cáp LBB4116 / 00
Có sẵn trong bộ gồm 25 đầu nối đực và 25 đầu nối cái

Jack kết nối Bosch LBB4119 00

➤ Được sử dụng với cáp LBB4116 / 00
➤ Có sẵn trong bộ gồm 25 đầu nối đực và 25 đầu nối cái

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Jack kết nối Bosch LBB4119/00

Được sử dụng với cáp LBB4116 / 00 Có sẵn trong bộ gồm 25 đầu nối đực và 25 đầu nối cái