Hộp vận chuyển thiết bị dây cáp DCN-FCCCU

Kết cấu chắc chắn với các góc được gia cố
Dễ dàng mang theo và cất giữ
Khung gá được định hình
Chứa tối đa hai đơn vị 19 ”

Hộp vận chuyển thiết bị, dây cáp DCN FCCCU

➤  Kết cấu chắc chắn với các góc được gia cố
➤  Dễ dàng mang theo và cất giữ
➤  Khung gá được định hình
➤ Chứa tối đa hai đơn vị 19 ”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp vận chuyển thiết bị dây cáp DCN FCCCU

Hộp vận chuyển thiết bị dây cáp DCN-FCCCU

Kết cấu chắc chắn với các góc được gia cố Dễ dàng mang theo và cất giữ Khung gá được định hình Chứa tối đa hai đơn vị 19 ”