Hộp vận chuyển micro Bosch DCN-FCCCU

Kết cấu chắc chắn với các góc được gia cố
Dễ dàng mang theo và cất giữ
Khung gá bên trong được định hình theo thiết bị
Chứa tối đa hai đơn vị 19 ”

Hộp vận chuyển micro Bosch DCN FCCCU

➤ Kết cấu chắc chắn với các góc được gia cố
➤ Dễ dàng mang theo và cất giữ
➤ Khung gá bên trong được định hình theo thiết bị
➤ Chứa tối đa hai đơn vị 19 ”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp vận chuyển micro Bosch DCN FCCCU

Hộp vận chuyển micro Bosch DCN-FCCCU

Kết cấu chắc chắn với các góc được gia cố Dễ dàng mang theo và cất giữ Khung gá bên trong được định hình theo thiết bị Chứa tối đa hai đơn vị 19 ”