Hộp vận chuyển cho đèn phát hồng ngoại INT‑FCRAD

Kết cấu chắc chắn với các góc được gia cố
Dễ dàng mang theo và cất giữ
Khung gá được định hình
Chứa tối đa 1 đèn phát hồng ngoại

Hộp vận chuyển cho đèn phát hồng ngoại INT FCRAD

➤  Kết cấu chắc chắn với các góc được gia cố
➤  Dễ dàng mang theo và cất giữ
➤  Khung gá được định hình
➤  Chứa tối đa 1 đèn phát hồng ngoại

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp vận chuyển cho đèn phát hồng ngoại INT FCRAD

Hộp vận chuyển cho đèn phát hồng ngoại INT‑FCRAD

Kết cấu chắc chắn với các góc được gia cố Dễ dàng mang theo và cất giữ Khung gá được định hình Chứa tối đa 1 đèn phát hồng ngoại