Hộp vận chuyển cho bộ điều khiển trung tâm hội thảo CCS-SC6

Có thể đóng gói tới 06 hộp đại biểu và cáp
Kiểu dáng thẩm mỹ, chắc chắn
Khung giá đỡ bên trong chắc chắn, phù hợp với kích thước của hộp đại biểu
Dễ dàng vận chuyển và bảo quản
Hai khóa riêng biệt đảm bảo an toàn

Hộp vận chuyển cho bộ điều khiển trung tâm hội thảo CCS SC6

➤ Có thể đóng gói tới 10 hộp đại biểu và cáp
➤ Kiểu dáng thẩm mỹ, chắc chắn
➤ Khung giá đỡ bên trong chắc chắn, phù hợp với kích thước của hộp đại biểu
➤ Dễ dàng vận chuyển và bảo quản
➤ Hai khóa riêng biệt đảm bảo an toàn

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp vận chuyển cho bộ điều khiển trung tâm hội thảo CCS SC6

Hộp vận chuyển cho bộ điều khiển trung tâm hội thảo CCS-SC6

Có thể đóng gói tới 06 hộp đại biểu và cáp Kiểu dáng thẩm mỹ, chắc chắn Khung giá đỡ bên trong chắc chắn, phù hợp với kích thước của hộp đại biểu Dễ dàng vận chuyển và bảo quản Hai khóa riêng biệt đảm bảo an toàn