Hộp vận chuyển cho 10 mic DCNM-TCD

Kết cấu đã được chứng minh
Khung định hình bên trong bằng bọt mút
Bánh xe đẩy dễ dàng di chuyển
Tay nắm, chốt khóa chắc chắn

Hộp vận chuyển cho 10 mic DCNM TCD

➤ Kết cấu đã được chứng minh
➤ Khung định hình bên trong bằng bọt mút
➤ Bánh xe đẩy dễ dàng di chuyển
➤ Tay nắm, chốt khóa chắc chắn

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp vận chuyển 10 micro DCNM WTCD

Hộp vận chuyển cho 10 mic DCNM-TCD

Kết cấu đã được chứng minh Khung định hình bên trong bằng bọt mút Bánh xe đẩy dễ dàng di chuyển Tay nắm, chốt khóa chắc chắn