Hộp vận chuyển 10 micro Bosch DCN-TCD

Chứa 10 thiết bị thảo luận (Không dây) với cần micro tháo rời
Hình dạng khung giữ bằng bọt đơn giản hóa việc đóng gói
Dễ dàng đóng gói, mở gói và vận chuyển thiết bị
Có bánh xe và tay xách thuận tiện cho việc vận chuyển
Tay nắm và khóa cáp tiện dụng

Hộp vận chuyển 10 micro Bosch DCN TCD

➤ Chứa 10 thiết bị thảo luận (Không dây) với cần micro tháo rời
➤ Hình dạng khung giữ bằng bọt đơn giản hóa việc đóng gói
➤ Dễ dàng đóng gói, mở gói và vận chuyển thiết bị
➤ Có bánh xe và tay xách thuận tiện cho việc vận chuyển
➤ Tay nắm và khóa cáp tiện dụng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp vận chuyển 10 micro Bosch DCN TCD

Hộp vận chuyển 10 micro Bosch DCN-TCD

Chứa 10 thiết bị thảo luận (Không dây) với cần micro tháo rời Hình dạng khung giữ bằng bọt đơn giản hóa việc đóng gói Dễ dàng đóng gói, mở gói và vận chuyển thiết bị Có bánh xe và tay xách thuận tiện cho việc vận chuyển Tay nắm và khóa cáp tiện dụng