Hộp gá loa chống cháy bằng kim loại màu trắng Bosch LBC3080/11

Vòm chống cháy tùy chọn cho LBC3087 / 41, LBC3090 / 01, LBC3090 / 31, LHM0606 / 00, LHM0606 / 10 và LHM0626 / 00
Bảo vệ phía sau của loa âm trần
Lắp ráp dễ dàng với loa
Các lỗ xỏ dây cho hai grommet và hai đệm cáp

260.000

“Vòm chống cháy tùy chọn cho LBC3087 / 41, LBC3090 / 01, LBC3090 / 31, LHM0606 / 00, LHM0606 / 10 và LHM0626 / 00
Bảo vệ phía sau của loa âm trần
Lắp ráp dễ dàng với loa
Các lỗ xỏ dây cho hai grommet và hai đệm cáp”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp gá loa chống cháy bằng kim loại màu trắng Bosch LBC3080/11

Vòm chống cháy tùy chọn cho LBC3087 / 41, LBC3090 / 01, LBC3090 / 31, LHM0606 / 00, LHM0606 / 10 và LHM0626 / 00 Bảo vệ phía sau của loa âm trần Lắp ráp dễ dàng với loa Các lỗ xỏ dây cho hai grommet và hai đệm cáp