Hộp đại biểu với chức năng biểu quyết và lựa chọn kênh phiên dịch Bosch DCN-DVCS

Miễn nhiễn với tín hiệu sóng điện thoại di động
Thiết kế nhỏ ngọn, thẩm mỹ
5 phím bấm cho biểu quyết
Bộ chọn kênh phiên dịch hiển thị bằng số và chữ viết tắt
Tích hợp Loa kiểm âm
Sử dụng với hội đại biểu hoặc hộp chủ tịch

Hộp đại biểu với chức năng biểu quyết và lựa chọn kênh phiên dịch Bosch DCN DVCS

➤ Miễn nhiễn với tín hiệu sóng điện thoại di động
➤ Thiết kế nhỏ ngọn, thẩm mỹ
➤ 5 phím bấm cho biểu quyết
➤ Bộ chọn kênh phiên dịch hiển thị bằng số và chữ viết tắt
➤ Tích hợp Loa kiểm âm
➤ Sử dụng với hội đại biểu hoặc hộp chủ tịch

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp đại biểu với chức năng biểu quyết và lựa chọn kênh phiên dịch Bosch DCN DVCS

Hộp đại biểu với chức năng biểu quyết và lựa chọn kênh phiên dịch Bosch DCN-DVCS

Miễn nhiễn với tín hiệu sóng điện thoại di động Thiết kế nhỏ ngọn, thẩm mỹ 5 phím bấm cho biểu quyết Bộ chọn kênh phiên dịch hiển thị bằng số và chữ viết tắt Tích hợp Loa kiểm âm Sử dụng với hội đại biểu hoặc hộp chủ tịch