Hộp đại biểu với chức năng biểu quyết Bosch DCN-DV

Miễn nhiễn với tín hiệu sóng điện thoại di động
Thiết kế nhỏ ngọn, thẩm mỹ
5 phím bấm cho biểu quyết
Tích hợp Loa kiểm âm
Sử dụng với hội đại biểu hoặc hộp chủ tịch

Hộp đại biểu với chức năng biểu quyết Bosch DCN DV

➤ Miễn nhiễn với tín hiệu sóng điện thoại di động
➤ Thiết kế nhỏ ngọn, thẩm mỹ
➤ 5 phím bấm cho biểu quyết
➤ Tích hợp Loa kiểm âm
➤ Sử dụng với hội đại biểu hoặc hộp chủ tịch

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp đại biểu với chức năng biểu quyết Bosch DCN DV

Hộp đại biểu với chức năng biểu quyết Bosch DCN-DV

Miễn nhiễn với tín hiệu sóng điện thoại di động Thiết kế nhỏ ngọn, thẩm mỹ 5 phím bấm cho biểu quyết Tích hợp Loa kiểm âm Sử dụng với hội đại biểu hoặc hộp chủ tịch