Hộp đại biểu không dây màn hình chạm 4.3inch DCNM-WDE

Màn hình chạm 4.3 inch, tích hợp chuẩn giao tiếp tần gần NFC
Tùy chọn hiển thị logo trên màn hình
Bộ pin có thể tháo rời, dễ dàng thay đổi và sạc
Có thể định cấu hình là một đại biểu hoặc sử dụng cho 2 đại biểu hoặc hộp đại biểu cho chủ tọa
Chức năng có thể được mở rộng thuận tiện với các mô-đun phần mềm

Hộp đại biểu không dây màn hình chạm 4.3inch DCNM WDE

➤ Màn hình chạm 4.3 inch, tích hợp chuẩn giao tiếp tần gần NFC
➤ Tùy chọn hiển thị logo trên màn hình
➤ Bộ pin có thể tháo rời, dễ dàng thay đổi và sạc
➤ Có thể định cấu hình là một đại biểu hoặc sử dụng cho 2 đại biểu hoặc hộp đại biểu cho chủ tọa
➤ Chức năng có thể được mở rộng thuận tiện với các mô-đun phần mềm

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp đại biểu không dây màn hình chạm 4.3inch DCNM WDE

Hộp đại biểu không dây màn hình chạm 4.3inch DCNM-WDE

Màn hình chạm 4.3 inch, tích hợp chuẩn giao tiếp tần gần NFC Tùy chọn hiển thị logo trên màn hình Bộ pin có thể tháo rời, dễ dàng thay đổi và sạc Có thể định cấu hình là một đại biểu hoặc sử dụng cho 2 đại biểu hoặc hộp đại biểu cho chủ tọa Chức năng có thể được mở rộng thuận tiện với các mô-đun phần mềm