Hộp đại biểu không dây DCNM-WD

Bộ pin có thể tháo rời, dễ dàng thay đổi và sạc
Có thể định cấu hình là một đại biểu hoặc sử dụng cho 2 đại biểu hoặc hộp đại biểu cho chủ tọa
Chức năng có thể được mở rộng thuận tiện với các mô-đun phần mềm

Hộp đại biểu không dây DCNM WD

➤ Bộ pin có thể tháo rời, dễ dàng thay đổi và sạc
➤ Có thể định cấu hình là một đại biểu hoặc sử dụng cho 2 đại biểu hoặc hộp đại biểu cho chủ tọa
➤ Chức năng có thể được mở rộng thuận tiện với các mô-đun phần mềm

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp đại biểu không dây DCNM WD

Hộp đại biểu không dây DCNM-WD

Bộ pin có thể tháo rời, dễ dàng thay đổi và sạc Có thể định cấu hình là một đại biểu hoặc sử dụng cho 2 đại biểu hoặc hộp đại biểu cho chủ tọa Chức năng có thể được mở rộng thuận tiện với các mô-đun phần mềm