Hộp đại biểu có dây màn hình 4.3inch DCNM-DE

Màn hình chạn 4.3 inch, tích hợp chuẩn giao tiếp gần NFC
Có thể định cấu hình là một đại biểu hoặc sử dụng cho 2 đại biểu hoặc hộp đại biểu cho chủ tọa
Chức năng có thể được mở rộng thuận tiện với các mô-đun phần mềm

Hộp đại biểu có dây màn hình 4.3inch DCNM DE

➤ Màn hình chạn 4.3 inch, tích hợp chuẩn giao tiếp gần NFC
➤ Có thể định cấu hình là một đại biểu hoặc sử dụng cho 2 đại biểu hoặc hộp đại biểu cho chủ tọa
➤ Chức năng có thể được mở rộng thuận tiện với các mô-đun phần mềm

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp đại biểu có dây màn hình 4.3inch DCNM DE

Hộp đại biểu có dây màn hình 4.3inch DCNM-DE

Màn hình chạn 4.3 inch, tích hợp chuẩn giao tiếp gần NFC Có thể định cấu hình là một đại biểu hoặc sử dụng cho 2 đại biểu hoặc hộp đại biểu cho chủ tọa Chức năng có thể được mở rộng thuận tiện với các mô-đun phần mềm