Hộp đại biểu có dây đa phương tiện DCNM-MMD2

Màn hình chạm 7 inch, Hỗ trợ hiển thị Video, nội dung cuộc họp, truy cập internet
Tích hợp chuẩn giao tiếp gần NFC
Microphone nhỏ gọn tháo rời
Tích hợp loa hai đường tiếng
Thêm các tính năng qua phần mềm và ứng dụng bên thứ 3

Hộp đại biểu có dây đa phương tiện DCNM MMD2

➤ Màn hình chạm 7 inch, Hỗ trợ hiển thị Video, nội dung cuộc họp, truy cập internet
➤ Tích hợp chuẩn giao tiếp gần NFC
➤ Microphone nhỏ gọn tháo rời
➤ Tích hợp loa hai đường tiếng
➤ Thêm các tính năng qua phần mềm và ứng dụng bên thứ 3

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp đại biểu có dây đa phương tiện DCNM MMD2

Hộp đại biểu có dây đa phương tiện DCNM-MMD2

Màn hình chạm 7 inch, Hỗ trợ hiển thị Video, nội dung cuộc họp, truy cập internet Tích hợp chuẩn giao tiếp gần NFC Microphone nhỏ gọn tháo rời Tích hợp loa hai đường tiếng Thêm các tính năng qua phần mềm và ứng dụng bên thứ 3