Hộp đại biểu có dây đa phương tiện DCNM-MMD

Màn hình chạm 7 inch
Microphone nhỏ gọn tháo rời
Tích hợp loa hai đường tiếng
Hỗ trợ hiển thị Video, nội dung cuộc họp, truy cập internet
Thêm các tính năng qua phần mềm và ứng dụng bên thứ 3

Hộp đại biểu có dây đa phương tiện DCNM MMD

➤ Màn hình chạm 7 inch
➤ Microphone nhỏ gọn tháo rời
➤ Tích hợp loa hai đường tiếng
➤ Hỗ trợ hiển thị Video, nội dung cuộc họp, truy cập internet
➤ Thêm các tính năng qua phần mềm và ứng dụng bên thứ 3

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp đại biểu có dây đa phương tiện DCNM MMD2

Hộp đại biểu có dây đa phương tiện DCNM-MMD

Màn hình chạm 7 inch Microphone nhỏ gọn tháo rời Tích hợp loa hai đường tiếng Hỗ trợ hiển thị Video, nội dung cuộc họp, truy cập internet Thêm các tính năng qua phần mềm và ứng dụng bên thứ 3