Hộp đại biểu cần dài Bosch DCN-DL

Miễn nhiễn với tín hiệu sóng điện thoại di động
Thiết kế nhỏ ngọn, thẩm mỹ
Cần micro gắn liền
Tích hợp Loa kiểm âm
Sử dụng với hội đại biểu hoặc hộp chủ tịch

Miễn nhiễn với tín hiệu sóng điện thoại di động
Thiết kế nhỏ ngọn, thẩm mỹ
Cần micro gắn liền
Tích hợp Loa kiểm âm
Sử dụng với hội đại biểu hoặc hộp chủ tịch

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp đại biểu cần dài Bosch DCN-DL

Miễn nhiễn với tín hiệu sóng điện thoại di động Thiết kế nhỏ ngọn, thẩm mỹ Cần micro gắn liền Tích hợp Loa kiểm âm Sử dụng với hội đại biểu hoặc hộp chủ tịch