Hệ thống micro CSS 900 Bosch CCS 900 Ultro System

Được thiết kế thẩm mỹ, chức năng và hiệu suất âm thanh cao
Tính năng độc nhất đèn chỉ thị có thể nói trên micro
Dễ dàng thuận tiện cho việc sử dụng
Dễ dàng mở rộng hệ thống trong tương lai
Hỗ trợ chống phản hồi âm kỹ thuật số

Mô tả Hệ thống micro CCS900

➤ Được thiết kế thẩm mỹ, chức năng và hiệu suất âm thanh cao

➤ Tính năng độc nhất đèn chỉ thị có thể nói trên micro

➤ Dễ dàng thuận tiện cho việc sử dụng

➤ Dễ dàng mở rộng hệ thống trong tương lai

➤ Hỗ trợ chống phản hồi âm kỹ thuật số

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hệ thống micro CSS 900 Bosch CCS 900 Ultro System

Được thiết kế thẩm mỹ, chức năng và hiệu suất âm thanh cao Tính năng độc nhất đèn chỉ thị có thể nói trên micro Dễ dàng thuận tiện cho việc sử dụng Dễ dàng mở rộng hệ thống trong tương lai Hỗ trợ chống phản hồi âm kỹ thuật số