Giấy phép điều khiển camera DCNM-LCC

Tự động hiển thị loa hiện tại trên màn hình của các thiết bị đa phương tiện
Giao diện IP tuân thủ Onvif Profile-S (bao gồm cả camera Panasonic và Sony)
Tự động phát hiện camera Onvif Profile-S
Điều khiển bộ chuyển đổi video HD-SDI

  • Tự động hiển thị loa hiện tại trên màn hình của các thiết bị đa phương tiện
  • Giao diện IP tuân thủ Onvif Profile-S (bao gồm cả camera Panasonic và Sony)
  • Tự động phát hiện camera Onvif Profile-S
  • Điều khiển bộ chuyển đổi video HD-SDI
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Giấy phép điều khiển camera DCNM-LCC

Tự động hiển thị loa hiện tại trên màn hình của các thiết bị đa phương tiện Giao diện IP tuân thủ Onvif Profile-S (bao gồm cả camera Panasonic và Sony) Tự động phát hiện camera Onvif Profile-S Điều khiển bộ chuyển đổi video HD-SDI